photo

一個人不孤單

  • 看著大海 聽著海聲 我一個人 帶著氣球 我安靜的 享受單身 心 不會寂寞 不會孤單 因為自由
  • Photographer: 璽翔-爾玉羊羽
  • 資訊

    使用相機資訊